תחומי עיסוק

 

משרד עו"ד מעצרים צווארון לבן

 
הליווי בשלב החקירה, משליך בהכרח, על התנהלות התיק כולו. כאשר החשוד משתחרר ממעצר, מוקדם ככל הניתן, הדבר מקדם את אפשרותו לחזור לחייו התקינים, ככל שניתן מהר, וכן, מוריד את הלחץ התקשורתי.

אייל בסרגליק- עורך דין פלילי, כמרצה למשפטים בתחום הפלילי, ובפרט בסדר הדין הפלילי ליווה את כל סוגי הלקוחות, במהלך מאות דיוני מעצרים שניהל.

ניתן לזקוף לזכות משרד עו"ד מעצרים צווארון לבן, שחרורים בתיקים החמורים ביותר, במהלך הארכת מעצר.